แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยสุเทพ ดอยปุย โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยสุเทพ ดอยปุย โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยสุเทพ ดอยปุย โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว ดอยสุเทพ ดอยปุย โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ชมวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่   ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าแม้วบนดอยปุย


รหัสทัวร์ : TATTH6345
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 26
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ดอยสุเทพ ดอยปุย
  ครึ่งวัน (08.00-12.00 หรือ 13.30-17.00)
  08.00 น. เจ้าหน้าที่ รอรับคณะจาก ที่พักในเมืองเชียงใหม่
  เดินทางออกจากที่พักไปยังดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ และชมความงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,500 ฟิต
  จากนั้นชมวิถีความเป็นอยู่และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าแม้วบนดอยปุย
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ส่งที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถรถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008