แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วังบางปะอิน วัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดเจ้าพระยาไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ พร้อมทานอาหารกลางวัน


รหัสทัวร์ : TATTH6386
 อยุธยา, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 42
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • เมืองหลวงเก่าอยุธยาของประเทศไทย (โดยรถยนต์)
  06.00 รับจากจุดนัดหมายในตัวเมือง ย่านประตูน้ำ
  07.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่อยุธยา (76 กิโลเมตร)
  08.30 น. มาถึงวังบางปะอิน: แต่เดิมมีเกาะกลางน้ำ เมื่อพระเจ้าปราสาททองกลายเป็นกษัตริย์อยุธยา (1630-1655) ทรงสร้างวังมีอาคารที่สำคัญห้าแห่งดังนี้
  10.00 น. เข้าเยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้เรียกอีกชื่อว่า“ วัดเจ้าพระยาไทย” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1357 โดยราชวงษ์อู่ทอง
  11.00 น. วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในบริเวณพระบรมมหาราชวังและสอดคล้องกับวัดพระแก้วมรกตในพระบรมมหาราชวังของกรุงเทพฯ
  12.00 น. วัดมหาธาตุหรือ“ วัดมหาธาตุ” ตั้งอยู่บนเกาะกลางเมืองพระนครศรีอยุธยา
  13.30 น. บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันที่โรงแรมทีเอ็มแลนด์
  14.30 น. ออกเดินทางจากอยุธยากลับสู่กรุงเทพฯส่งถึงโรงแรมประมาณ 16.00 น.

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ(จอยทัวร์)

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008