แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว เมืองหลวงเก่า โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วังบางปะอิน วัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดเจ้าพระยาไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ พร้อมทานอาหารกลางวัน


รหัสทัวร์ : TATTH6386
 อยุธยา, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 46
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • เมืองหลวงเก่าอยุธยาของประเทศไทย (โดยรถยนต์)
  06.00 รับจากจุดนัดหมายในตัวเมือง ย่านประตูน้ำ
  07.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่อยุธยา (76 กิโลเมตร)
  08.30 น. มาถึงวังบางปะอิน: แต่เดิมมีเกาะกลางน้ำ เมื่อพระเจ้าปราสาททองกลายเป็นกษัตริย์อยุธยา (1630-1655) ทรงสร้างวังมีอาคารที่สำคัญห้าแห่งดังนี้
  10.00 น. เข้าเยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้เรียกอีกชื่อว่า“ วัดเจ้าพระยาไทย” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1357 โดยราชวงษ์อู่ทอง
  11.00 น. วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในบริเวณพระบรมมหาราชวังและสอดคล้องกับวัดพระแก้วมรกตในพระบรมมหาราชวังของกรุงเทพฯ
  12.00 น. วัดมหาธาตุหรือ“ วัดมหาธาตุ” ตั้งอยู่บนเกาะกลางเมืองพระนครศรีอยุธยา
  13.30 น. บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันที่โรงแรมทีเอ็มแลนด์
  14.30 น. ออกเดินทางจากอยุธยากลับสู่กรุงเทพฯส่งถึงโรงแรมประมาณ 16.00 น.

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ(จอยทัวร์)

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008