บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต ล่องเรือดูลิงจมูกยาว ดำน้ำดูฉลามวาฬ รวมบินทั้งหมด 8 เที่ยวบิน

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต บันดาเซรีเบกาวัน เซบู บาหลี

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว บินตรง ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต บันดาเซรีเบกาวัน เซบู บาหลี 11 วัน 10 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบรูไน บันดาเซรี เบกาวัน มัสยิดทองคำ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน พิพิธภัณฑ์รอยัล เรกกาเลีย พระราชวังหลังคาทองคำ กัมปงไอเยอร์ ล่องเรือดูลิงจมูกยาว พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ ตลาดทามูเกียงเกห์ พิพิธภัณฑ์การเดินเรือบรูไนดารุสซาลาม ศูนย์ฝึกอบรมศิลปะและหัตถกรรมบรูไน วัดลีอาห์ ป้อมซานเปโดร ศาลเจ้าแห่งชาติ ศาลเจ้ามาเจลลัน เซบู ดำน้ำดูฉลามวาฬ โบสถ์บาเคลยอน อนุสาวรีย์ Blood Compact ทาร์เซียร์ เนินเขาช็อกโกแลต  ป้อมซานติอาโก มะนิลา อาสนวิหารมะนิลา โบสถ์มาลาเต คาซามะนิลา โบสถ์บินอนโด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ เมืองดิลี เมืองโบราณอินทรามูรอส วิหารทานาล็อต บาหลี ติมอร์ เลสเต วิหารอูลูวาตู


รหัสทัวร์ : TATBN8250
 บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไน
สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
19 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 4,027
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพมหานคร – บันดาเซรี เบกาวัน (พักค้าง 2 คืน)

  10.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ส BI ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  13.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่บันดาเซรี เบกาวันโดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน BI520 สายการบินบริการอาหารค่ำ บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
  17.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบรูไน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Radisson Hotel Brunei Darussalam **** หรือ เทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

 • วันที่
  2
  บันดาเซรี เบกาวัน

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าชมมัสยิดทองคำ (Jame’ Asr Hassanil Bolkiah Mosque) เป็นมัสยิดประจำชาติและเป็นมัสยิดประจำสุลต่านองค์ที่ 29 แห่งบรูไน มัสยิดแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “มัสยิดทองคำ” เพราะมีความสวยงามอลังการที่สุดในประเทศบรูไนและติดอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย มัสยิดทองคำแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 7 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1994 โดดเด่นด้วยโดมสีทองและหลังคาสีฟ้าน้ำทะเล ด้านหน้ามีสระน้ำ ด้านบนมีโดมทองคำมากถึง 29 หลัง ภายในมีห้องละหมาดที่ตกแต่งอย่างงดงามพร้อมโคมไฟเชนเดอเลียร์ขนาดยักษ์ 29 โคม มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นมี 29 ขั้น มีห้องพักรองรับผู้มาเยือนได้ถึง 5,000 คน วัสดุต่างๆ ที่นำมาตกแต่งมัสยิดทองคำแห่งนี้นำเข้ามาจากหลายประเทศ เช่น หินอ่อนนำเข้าจากประเทศอิตาลี พรมจากประเทศเบลเยียมและซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ภายในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป นำท่านชมมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque) มัสยิดที่มีความเก่าแก่เป็นลำดับต้นๆของบรูไนแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองบันดาเซรี เบกาวัน ถือเป็นศาสนสถานอิสลามที่สำคัญที่สุดในประเทศบรูไน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ์แก่สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Omar Ali Saifuddien III) สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งพระองค์เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการสร้างมิสยิดแห่งนี้ด้วยตนเอง บริเวณด้านหน้ามัสยิดเป็นทะเลสาบ มีเรือหลวง Mahligai ลอยลำอยู่ด้านหน้า มองเผินๆ มัสยิดแห่งนี้ก็เหมือนทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย ความงดงามของสถาปัตยกรรมหลากหลายแบบถูกผสมผสานได้อย่างลงตัว ทั้งการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมอิสลาม การใช้หินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลีโคมคริสตัลจากประเทศอังกฤษ และพรมเส้นใยพิเศษทอจากประเทศซาอุดิอาระเบีย อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟุดดินก็คือโดมทองคำที่ตั้งอยู่บนยอดของมัสยิด ซึ่งใช้ทองคำมากถึง 3.3 ล้านแผ่นเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รอยัล เรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาเซรี เบกาวัน ได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าเข้าชมที่สุดในอาเซียน ภายในเก็บรวบรวมเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ (Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) หรือสุลต่านองค์ที่ 29 ในปัจจุบัน ล้วนเป็นของล้ำค่าและหาดูได้ยาก ทั้งคริสตัล หยก งาช้าง ราชรถทองคำ ฉลองพระองค์ทองคำ เครื่องทรงทองคำ อาวุธทองคำ และเครื่องราชบรรณาการจากนานาประเทศ นอกจากนี้ภายในยังมีห้องจัดแสดงขบวนพาเหรดจำลองเหตุการณ์เนื่องในวโรกาสครบรอบ 25 ปีที่สุลต่านองค์ปัจจุบันขึ้นครองราชย์ด้วย ภายในไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านล่องเรือสู่หมู่บ้านกลางน้ำกัมปงอายเย่อร์ (Kampong Ayer) เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี ตั้งอยู่ในบันดาเซรี เบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไน ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเย่อร์เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก ในกัมปงอายเย่อร์แบ่งเป็นหมู่บ้านย่อยๆ อีกกว่า 42 หมู่บ้าน เชื่อมต่อถึงกันหมดด้วยทางเดินที่ทอดยาวกว่าสามสิบกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรกว่า 30,000 คน คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรบรูไนทั้งหมด โดยแต่ละหมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทั้งไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร มัสยิด รวมไปถึงสถานีตำรวจ นักท่องเที่ยวจะได้ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนบนแม่น้ำบรูไนโดยการใช้เสาไม้ค้ำยันเป็นหลักอยู่ด้านล่าง สัมผัสการใช้ชีวิตของชาวบรูไนแบบดั้งเดิม ชมการคมนาคมซึ่งสัญจรกันโดยใช้เรือพาย และชิมของว่างซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นและน้ำชาแสนอร่อย เป็นอีกหนึ่ง ที่เที่ยวบรูไน ที่พลาดไม่ได้ นำท่านล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) เนื่องจากผืนป่าชายเลนของบรูไนยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ทำให้มีสัตว์ป่าที่น่าค้นหาอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะ ลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่าลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำ ซึ่งที่บรูไนเราสามารถเช่าเรือพร้อมคนขับตามริมแม่น้ำบรูไนเพื่อล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Radisson Hotel Brunei Darussalam **** หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 2)

 • วันที่
  3
  บันดาเซรี เบกาวัน - มะนิลา

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน Golden palace (Istana Nurul Iman) พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน ตั้งอยู่ในกรุงบันดาเซรี เบกาวัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1987 มีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยวัสดุชั้นดี พร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีห้องถึง 1,788 ห้อง ห้องน้ำ 257 ห้อง สระว่ายน้ำ 5 สระ ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุได้ถึง 5,000 คน โรงรถมีที่จอดรถกว่า 350 คัน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ (Malay tech museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ในเมืองโกตาบาตู ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในบันดาเซรี เบกาวันประเทศบรูไน เปิดทำการในปี 1988 และมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่คนพื้นเมืองของบรูไน อาคารหลังนี้ได้รับการบริจาคโดย Royal Dutch Shell ร่วมกับการประกาศเอกราชของบรูไนในปี พ.ศ. 2527 เปิดตัวโดยสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 หลังจากนั้นนำท่านชมตลาดทามูเกียงเกห์ (Tamu Kianggeh Market) ตั้งอยู่ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารให้เลือกมากมาย จัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นของบรูไนตลอดจนงานหัตถกรรมทอมือแบบดั้งเดิม ตลาดทามูเกียงเกห์ประกอบด้วยแผงลอยต่างๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงของที่ระลึกและของชำ Gulingtangan ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีทองเหลืองแบบดั้งเดิมที่คนในท้องถิ่นเล่นที่ตลาด และสินค้าโบราณและของโบราณที่ใกล้จะเลือนหายก็มีจำหน่ายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านชม Brunei Darussalam Maritime Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของโกตาบาตู อาคารนี้อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องแสดงภาพ 3 ห้อง แกลเลอรี่สองแห่งเป็นนิทรรศการถาวร และแกลเลอรี่ที่สามเป็นนิทรรศการชั่วคราว แกลเลอรีแรกเรียกว่า 'ซากเรือบรูไน' และจัดแสดงสิ่งของ 13,500 ชิ้นที่เก็บกู้มาจากซากเรืออับปาง ห่างจากชายฝั่งบรูไนประมาณ 32 ไมล์ทะเลเมื่อปี 2540 แกลเลอรีที่สองมีชื่อว่า 'Kota Batu as a Trading Centre' นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองโกตาบาตูในฐานะศูนย์กลางกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญในบรูไนในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 17[2] นิทรรศการประกอบด้วยแบบจำลองเรือต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายที่บรูไนในช่วงเวลาดังกล่าว ตลอดจนสิ่งของทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คัดสรรมาแล้ว แกลเลอรีที่สามเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ในช่วงเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรีนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการ Maritime Silk Road ของ Quanzhou Maritime Museum และมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างบรูไนและจีนในช่วงที่เส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นจุดสูงสุด นำท่านชมศูนย์ฝึกอบรมศิลปะและหัตถกรรมบรูไน (Brunei Arts & Handicrafts Training Centre) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ที่กัมปงเปอร์ปินดาฮันเบรากัส เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 ศูนย์ได้ย้ายไปยังอาคารปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน ศูนย์นี้เปิดอย่างเป็นทางการโดย Al-Marhum Sultan Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ร่วมกับวันประกาศอิสรภาพของบรูไน ศูนย์แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การพัฒนาบรูไนดารุสซาลาม
  16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบรูไน เพื่อเชคอิน
  18.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติบรูไน สู่ สนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ โดยเที่ยวบิน BI685 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.10 ชั่วโมง)
  20.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Manila Hotel **** หรือ เทียบเท่า

 • วันที่
  4
  มะนิลา – เซบู

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  06:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ 
  08.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ สู่ สนามบินนานาชาติ มัคตัน–เซบู โดยเที่ยวบิน PR2849 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
  09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มัคตัน–เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นำท่านเดินทางสู่วัดลีอาห์ (Temple of Leah) เป็นหนึ่งในสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชั้นนำ ใน เซบูซิตี้ หลายๆ คนเรียกวัดนี้ว่า "ทัชมาฮาล" แห่งเซบู เพราะที่นี่เป็นสุสานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด แม้จะตายไปแล้วก็ตาม Teodorico Soriano Adarna ได้สร้างวิหารของ Leah ไว้สำหรับภรรยาผู้ล่วงลับของเขา Leah Albino-Adarna การแต่งงานของพวกเขากินเวลานานกว่าห้าทศวรรษ Teodorico และ Leah เป็นปู่ย่าตายายของ Ellen Adarna นักแสดงชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ วิหารลีอาห์ตั้งอยู่ในบารังไกบูเซย์ เริ่มก่อสร้างในปี 2012 มีห้องต่างๆ ประมาณ 24 ห้องในบริเวณที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุด หอศิลป์ บาร์ และพิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงรูปปั้นสิงโต เทวดา และกลาดิเอเตอร์อีกด้วย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเข้าชมป้อมซานเปโดร (Fort San Pedro) เป็นโครงสร้างป้องกันทางทหารในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นโดยชาวสเปนภายใต้การบังคับบัญชาของมิเกล โลเปซ เด เลกัซปี ผู้ว่าการคนแรกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันเรียกว่า Plaza Independencia ในบริเวณท่าเรือของเมือง ป้อมเดิมสร้างด้วยไม้และสร้างขึ้นหลังจากการมาถึงของเลกัสปีและคณะสำรวจของเขา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ป้อมหินถูกสร้างขึ้นเพื่อขับไล่ผู้บุกรุกชาวมุสลิม โครงสร้างในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1738 และเป็นป้อมปราการทรงสามเหลี่ยมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของการตั้งถิ่นฐานของชาวสเปนแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ในช่วงการปฏิวัติฟิลิปปินส์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มันถูกโจมตีและยึดครองโดยนักปฏิวัติชาวฟิลิปปินส์ซึ่งใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่น นำท่านเข้าชมศาลเจ้าแห่งชาติ (Virgen dela Regla National Shrine) เซบูเป็นที่รู้จักจากพิธี Santo Niño มาโดยตลอด แต่ก็มีการอุทิศตนอีกประการหนึ่งที่ผู้แสวงบุญมาเยี่ยมเยียนตลอดหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ Nuestra Señora De La Regla หรือ Our Lady of the Rule เชื่อกันว่าชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากนักบุญออกัสตินผู้อุทิศกฎเกณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นให้กับเธอเพื่อให้สมาชิกในคณะของเขาปฏิบัติตาม ศาลเจ้าและรูปของ Virgen De La Regla ตั้งอยู่ในเมืองลาปู-ลาปู ในเมืองเซบู วันฉลองแม่พระแห่งการปกครองจะจัดขึ้นทุกวันที่ 21 พฤศจิกายน ชาวเซบูได้เฉลิมฉลองวันฉลองพระแม่มารีมาเป็นเวลากว่า 280 ปีแล้ว ในวันนั้นจะมีขบวนแห่ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีมิสซา Nuestra Señora De La Regla ด้วย ภาพจะถูกส่งผ่านทางคาราวานไปยัง Pacific Cebu Resort และจะถูกวางไว้ในเรือที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ ซึ่งเป็นเรือแบบเดียวกับที่ใช้ในขบวนแห่ประจำปีของ Santo Niño ในช่วงเดือนมกราคม และ นำท่านแวะถ่ายรูปศาลเจ้ามาเจลลัน (Magellan Shrine) ศาลเจ้ามาเจลลันหรือมาเจลลันมาร์กเกอร์ตั้งอยู่ในเมืองลาปู-ลาปู เกาะมักตัน จังหวัดเซบู เป็นหอคอยอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสำรวจชาวโปรตุเกส เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน เชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งมาเจลลันถูกสังหารระหว่างยุทธการที่มักตันเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1521 แมกเจลแลนเป็นผู้นำการสำรวจครั้งแรกของโลกในการเข้าถึงเอเชียผ่านทางมหาสมุทรแอตแลนติกและข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก พระองค์ทรงบัญชากองเรือสเปนให้สำรวจหมู่เกาะเขตร้อนเพื่อหาเครื่องเทศล้ำค่า เนื่องจากเสบียงอาหารที่ลดน้อยลงหลังจากอยู่ในทะเลมาหนึ่งปี ลูกเรือของ Magellan จึงต้องตั้งถิ่นฐานในเซบูก่อน ในไม่ช้าพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนคนพื้นเมืองมานับถือศาสนาคริสต์และประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเปลี่ยนหมู่บ้านที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกของพระเจ้าองค์เดียว
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Cebu city or similar **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

 • วันที่
  5
  เซบู

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  โปรแกรมการเดินทางในเซบูอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นกับเกาะที่ฉลามวาฬอาศัย ** 
  นำท่านเดินทางสัมผัสกับฉลามวาฬ (Snorkeling with Whale Shark) ดำน้ำชมฉลามวาฬ ประสบการณ์ดำน้ำตื้นกับฉลามวาฬยักษ์ผู้อ่อนโยนและชมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และล่องเรือไปตามแม่น้ำโลบอคอันแสนผ่อนคลาย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านชมโบสถ์บาเคลยอน (Baclayon church) เป็นโบสถ์คาทอลิกในเขตเทศบาลเมืองบาเคลยอน เมืองโบโฮล ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้เขตอำนาจของสังฆมณฑลตักบีลารัน Baclayon ก่อตั้งโดยนักบวชนิกายเยซูอิต Juan de Torres และ Gabriel Sánchez ในปี 1596 และกลายเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโบโฮล ได้รับการยกระดับเป็นตำบลในปี 1717 และโบสถ์หินปะการังในปัจจุบันสร้างเสร็จในปี 1727 กลุ่ม Augustinian Recollects สืบทอดตำแหน่งคณะเยซูอิตในปี 1768 และปรับปรุงโบสถ์ใหม่อย่างหนักตั้งแต่นั้นมา โบสถ์แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติโดยคณะกรรมการประวัติศาสตร์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ โบสถ์ Baclayon ร่วมกับโบสถ์ Maragondon, Loboc และ Guiuan เคยถูกรวมไว้ในรายชื่อเบื้องต้นของฟิลิปปินส์โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี 1993 นำท่านชมอนุสาวรีย์ Blood Compact เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกระหว่างฟิลิปปินส์และสเปน อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างถนนที่รู้จักกันในชื่อถนนตักบิลารันตะวันออก ในเขตบูล สถานที่ปัจจุบันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ที่ Miguel Lopez de Legaspi และ Rajah Sikatuna ทำพิธีนองเลือดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 1565 ท่าทางนี้น่าจะสื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพระหว่างชาวต่างชาติและชาวเกาะโบโฮล นำท่านชมทาร์เซียร์ (Tarsiers Monkey) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกหากินในเวลากลางคืนซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จัก มีขนาดเท่าลูกเทนนิส1 เมื่อแพร่หลายมากขึ้น ทาร์เซียร์ก็ถูกจำกัดอยู่ตามหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย มีทาร์เซียร์ 10 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ย่อย อยู่ในกลุ่มพี่น้องลิงและลิง การสูญพันธุ์คุกคามสัตว์จำพวกทาร์เซียร์ทุกชนิดในระดับหนึ่ง ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่น นิ้วที่ยาวเป็นพิเศษ ขนนุ่มดุจกำมะหยี่ และความสามารถในการจับแมลงหรือแม้แต่นกด้วยการกระโจนเข้าหา พวกมันจึงคุ้มค่าที่จะดูอีกครั้ง ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ทำให้ทาร์เซียร์เป็นสัตว์มหัศจรรย์ จากนั้นนำท่านชมเนินเขาช็อกโกแลต (Chocolate Hill) เป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาในจังหวัดโบโฮลของฟิลิปปินส์ มีเนินเขาอย่างน้อย 1,260 ลูก แต่อาจมีเนินเขามากถึง 1,776 ลูกที่แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่มากกว่า 50 ตารางกิโลเมตร พวกมันถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ Chocolate Hills มีปรากฏอยู่ในธงประจำจังหวัดและตราประทับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Seafood)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Cebu city or similar **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

 • วันที่
  6
  เซบู - มะนิลา

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มัคตัน–เซบู
  10.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ มัคตัน–เซบู สู่ สนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ โดยเที่ยวบิน PR2850 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)
  11.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ ประเทศฟิลิปปินส์
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านชมป้อมซานติอาโก (Fort Santiago) สร้างขึ้นในปี 1571 เป็นป้อมปราการที่สร้างโดยนักเดินเรือชาวสเปนและผู้ว่าการ Miguel López de Legazpi สำหรับเมืองมะนิลาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในฟิลิปปินส์ ป้อมปราการตั้งอยู่ในอินทรามูรอส เมืองมะนิลาที่มีกำแพงล้อมรอบ ป้อมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในกรุงมะนิลา มีคนจำนวนมากเสียชีวิตในเรือนจำระหว่างจักรวรรดิสเปนและสงครามโลกครั้งที่สอง José Rizal วีรบุรุษแห่งชาติฟิลิปปินส์ ถูกจำคุกที่นี่ก่อนการประหารชีวิตในปี 1896 พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้า Rizal จัดแสดงของที่ระลึกเกี่ยวกับวีรบุรุษในคอลเลกชันของพวกเขาและลักษณะของป้อมที่ฝังอยู่บนพื้นทำด้วยทองสัมฤทธิ์ รอยเท้าของเขาแสดงถึงการเดินครั้งสุดท้ายของเขาจากห้องขังของเขา ถึงสถานที่ประหารชีวิตจริง นำท่านชมอาสนวิหารมะนิลา (Manila Cathedral ) เป็นมหาวิหารรองที่ตั้งอยู่ในอินทรามูรอส ซึ่งเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบทางประวัติศาสตร์ภายในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน เป็นโบสถ์อาสนวิหารของอัครสังฆมณฑลแห่งมะนิลา ซึ่งอุทิศให้กับการปฏิสนธินิรมลของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะองค์อุปถัมภ์ของประเทศ มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการรับรองจากสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 และการเสด็จเยือนของอัครทูตสามครั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นำท่านชมโบสถ์มาลาเต (Malate Catholic church) เป็นโบสถ์ในเขตตำบลมาลาเต ในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โบสถ์สไตล์บาโรกเม็กซิกันแห่งนี้มองเห็น Plaza Rajah Sulayman และอ่าวมะนิลาในที่สุด โบสถ์แห่งนี้อุทิศให้กับ Nuestra Señora de los Remedios ผู้อุปถัมภ์เรื่องการคลอดบุตร รูปปั้นอันเป็นที่นับถือของพระแม่มารีในบทบาท Our Lady of Remedies ถูกนำมาจากสเปนในปี 1624 และตั้งอยู่บนแท่นบูชา มาลาเตเคยเป็นที่รู้จักในชื่อมาลัทเนื่องจากน้ำเค็มของอ่าว และเป็น Laguio หรือ Lagunoi ซึ่งเป็นชื่อถนนที่แยกจาก Ermita ตั้งอยู่ริมอ่าวมะนิลา ใกล้ทะเลมาก มีถนนสายหลักเส้นหนึ่งตัดผ่านตรงกลาง มันกว้างและสวยงามและทอดยาวไปถึงคาวิเต ต้นไม้จำนวนมากทำให้ถนนสายนี้น่าเดินเล่น อยู่ห่างจากใจกลางกรุงมะนิลาเพียง 3 กิโลเมตร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Manila Hotel **** หรือ เทียบเท่า 

 • วันที่
  7
  มะนิลา – เดนปาซาร์ (อินโดนีเซีย)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าชม Casa Manila เป็นพิพิธภัณฑ์ในอินทรามูรอสที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตชาวอาณานิคมในช่วงที่สเปนตกเป็นอาณานิคมของฟิลิปปินส์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยโครงสร้างหินและไม้ Casa Manila จำลองมาจากบ้าน San Nicolas ในยุค 1850 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่ใน Calle Jaboneros สถาปนิกของ Casa Manila คือ J. Ramon L. Faustmann สร้างขึ้นโดยอิเมลดา มาร์กอสในช่วงทศวรรษ 1980 และจำลองตามสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมสเปน นำท่านชมโบสถ์บินอนโด (Binondo Church) เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อมหาวิหารรองและสักการสถานแห่งชาติของนักบุญลอเรนโซ รุยซ์ และยังเป็นโบสถ์แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตั้งอยู่ในเขต Binondo กรุงมะนิลา ติดกับ Plaza San Lorenzo Ruiz ประเทศฟิลิปปินส์ โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งโดยนักบวชชาวโดมินิกันในปี 1596 เพื่อรับใช้ชาวจีนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ อาคารเดิมถูกทำลายในปี พ.ศ. 2305 โดยการทิ้งระเบิดของอังกฤษ โบสถ์หินแกรนิตแห่งใหม่สร้างเสร็จบนพื้นที่เดียวกันในปี พ.ศ. 2395 อย่างไรก็ตาม ได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีเพียงส่วนหน้าอาคารด้านตะวันตกและหอระฆังแปดเหลี่ยมเท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Museum of the Philippines) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลายแห่งในฟิลิปปินส์ รวมถึงคอลเล็กชั่นชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา โบราณคดี และทัศนศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2564 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการบูรณะและปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม สถานที่ และเขตสงวนที่สำคัญทั่วประเทศฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่นั้นมา
  17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน
  19.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตินินอย อาคีโน่ สู่ สนามบินเดนปาซาร์ โดยเที่ยวบิน PR537 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
  23.59 น. เดินทางถึงสนามบินเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hilton Garden Inn Bali Airport hotel **** หรือ เทียบเท่า 

 • วันที่
  8
  เดนปาซาร์ – ดิลี (ประเทศติมอร์เลสเต หรือ ติมอร์ตะวันออก)

  06.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน
  09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดนปาซาร์ สู่ สนามบินดิลี ประเทศติมอร์เลสเต โดยเที่ยวบิน HI5437 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
  12.20 น. เดินทางถึงสนามบินดิลี ประเทศติมอร์เลสเต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองดิลี (Dili) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  แต่เดิมประเทศติมอร์-เลสเต ถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เมื่อประเทศติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน ก็ได้ตกลงว่าจะเรียกประเทศอย่างเป็นทางการว่า "ติมอร์-เลสเต" ซึ่งเป็นชื่อในภาษาโปรตุเกส นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระเยซู ซึ่งประดิษฐาน ณ ผาริมฝั่งทะเล จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (National Parliament) ได้เวลานำท่านเยือนอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ของทหารออสเตรเลีย (Australian WWII Memorial) พร้อมนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (WWII Museum)แห่งติมอร์ตะวันออก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Timor Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

 • วันที่
  9
  ดิลี

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านชมอนุสรณ์สถานซานตารูซ (Santa Cruz Cemetery) อันเป็นสถานที่รำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแห่งติมอร์เลสเต ซึ่งทำให้มีประชากรเสียชีวิตกว่า 250 คน และส่วนใหญ่เป็นเด็ก จากการรุกรานของทหารอินโดนีเซีย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง (Tais Craft Market) ซึ่งเป็นตลาดที่วางขายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของชาวติมอร์ เลสเต อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  บ่าย นำท่านเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมซานานา (Xanana Cultural Center) แห่งดิลี เป็นบ้านที่จัดนิทรรศการภาพเขียน เครื่องแต่งกาย ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวติมอร์เลสเต จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มต่อต้านเพื่ออิสรภาพแห่งติมอร์ตะวันออก (East Timorese Resistance Archive and Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนชาวติมอร์ เลสเต ผู้เสียสละเพื่อให้ได้เอกราชในปี 1999
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Timor Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

 • วันที่
  10
  ดิลี – บาหลี

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  10.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินดิลี เพื่อเชคอิน (อิสระอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน ดิลี)
  13.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินดิลี สู่สนามบินเดนปาซาร์ โดยเที่ยวบิน HI5438 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
  14.10 น. เดินทางถึงสนามบินเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  บ่าย นำท่านเดินทางไปชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงาม ที่วิหารทานาล็อต (Tanah Lot) ชมวิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรโดยสร้างไว้กลางมหาสมุทร ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ยามน้ำทะเลลงท่านสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้ ซึ่งเป็นวิหารที่ตั้งอยู่ใน Tabanan ห่างจากเดนปาซาร์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหินนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ซึ่งก่อตัวอย่างต่อเนื่องตามกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็นเวลาหลายปี วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในวิหารกลางทะเลเจ็ดแห่งรอบชายฝั่งบาหลี วิหารกลางทะเลแต่ละแห่งตั้งขึ้นในสายตาของวิหารถัดไป จนสร้างเป็นโซ่ทอดยาวตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากเทพนิยายบาหลีแล้ว วิหารแห่งนี้ยังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาฮินดูอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของวิหารริมฝั่งทะเล
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Seafood)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Wydham Garden Kuta **** หรือเทียบเท่า

 • วันที่
  11
  บาหลี - กรุงเทพมหานคร

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่วิหารอูลูวาตู (Uluwatu Temple) สร้างขึ้นในปี คศ.1000 เป็นเทวสถานทางทะเล 1 ใน 6 แห่งของเกาะบาหลีซึ่งชาวฮินดูใช้บูชา เทพเจ้าทางทะเล วิหารนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย นำท่านเข้าชมความสวยงามของวิหารอูลูวาตู อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของวัดริมฝั่งทะเล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกแห่งของเกาะบาหลี
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  13.00 น. นำท่านสู่สนามบินเดนปาซาร์ เพื่อเชคอิน
  16.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดนปาซาร์ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG432 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.15 ชั่วโมง)
  19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Radisson Hotel Brunei Darussalam or Equivalent
2
Radisson Hotel Brunei Darussalam or Equivalent
3
Holiday Inn Manila Hotel or Equivalent
4
Holiday Inn Cebu city or Equivalent
5
Holiday Inn Cebu city or Equivalent
6
Holiday Inn Manila Hotel or Equivalent
7
Hilton Garden Inn Bali Airport hotel or Equivalent
8
Timor Plaza Hotel or Equivalent
9
Timor Plaza Hotel or Equivalent
10
Wydham Garden Kuta or Equivalent
11
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินรอยัลบรูไน และ การบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. 23 กก./ท่าน)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ตามระบุ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • วีซ่า On Arrival ติมอร์เลสเต ท่านละ 35 USD ชำระเมื่อทำวีซ่าที่ Immigration

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)    

 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง     

 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น