ส่วนลดล่องเรือแม่น้ำแม่ปิง (Mae Ping River Cruise) เชียงใหม่ ไทย

ล่องเรือแม่น้ำแม่ปิง

 เชียงใหม่, ไทย

ทิ้งเมืองไว้เบื้องหลังพักผ่อนสักพัก ล่องแพไปตามสายน้ำอันเย็นสบายของแม่น้ำปิง เพลิดเพลินไปกับฉากแม่น้ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา: บ้านไม้สักที่สุกสว่าง พืชพรรณในชนบท และเด็กๆ ที่ต้องเผชิญแสงแดดสดใสรีบวิ่งลงไปในน้ำพร้อมกับตะโกนด้วยความยินดี แวะพักที่บ้านเกษตรกรในท้องถิ่นและชมการปลูกข้าวหอมมะลิและสมุนไพรด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นยาและปรุงอาหาร เพลิดเพลินกับผลไม้สดตามฤดูกาล ตะไคร้ และน้ำสมุนไพรอื่นๆ