ส่วนลดบัตรมวยไทยกาแลไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ (Chiang mai Kalare Night Bazaar Boxing Stadium Muay Thai Ticket) เชียงใหม่ ไทย

บัตรมวยไทยกาแลไนท์บาซาร์ เชียงใหม่

 เชียงใหม่, ไทย