ส่วนลดพิพิธภัณฑ์โลกใต้น้ำ พัทยา (Underwater World Pattaya) กรุงเทพ ไทย

พิพิธภัณฑ์โลกใต้น้ำ พัทยา

 กรุงเทพ, ไทย

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่แสดงถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่พบได้ทั่วภูมิภาค ตั้งอยู่ที่พัทยาใต้เสริมหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมายที่ทิวทัศน์มหาสมุทรอันสวยงามนี้