ส่วนลดบัตรโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower) โซล เกาหลีใต้

บัตรโซลทาวเวอร์

 โซล, เกาหลีใต้

หอคอย N Seoul Tower ซึ่งเป็นอาคาร YTN Seoul Tower และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า Namsan Tower หรือ Seoul Tower เป็นหอสังเกตการณ์และการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนภูเขา Namsan ในใจกลางกรุงโซล