ส่วนลดทัวร์สวนสัตว์กลางคืน (Night Safari) สิงคโปร์ สิงคโปร์

ทัวร์สวนสัตว์กลางคืน

 สิงคโปร์, สิงคโปร์

ไนท์ซาฟารีเปิดให้บริการในปีพ. ศ. 2537 เป็นอุทยานสัตว์ป่าแห่งแรกของโลกสำหรับสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน ครอบคลุมพื้นที่ทุติยภูมิทุรกันดาร 35 เฮกตาร์และมีพื้นที่กว่า 2,500 ตัวกว่า 130 ชนิดโดย 38% ถูกคุกคาม เส้นทางเดินเชื่อมขวางสี่สายมีการเผชิญหน้ากับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และใกล้สูญพันธุ์เช่นเสือลายเสือดาวและเสือดาว ไฮไลต์: นั่งรถรางที่นำคุณไปทั่ว 6 เขตทางภูมิศาสตร์ของโลก