ส่วนลดทริป 1 วัน จากโอซาก้าสู่ฮิโรชิมา ด้วยรถไฟฟ้าหัวกระสุนพร้อมไกด์นำเที่ยว (Day trip to Hiroshima from Osaka/Kyoto, guide & bullet train) ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น

ทริป 1 วัน จากโอซาก้าสู่ฮิโรชิมา ด้วยรถไฟฟ้าหัวกระสุนพร้อมไกด์นำเที่ยว

 ฮิโรชิมา, ญี่ปุ่น

ดูมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมืองมิยาจิมะและฮิโรชิมาในวันเดินทางจากเมืองเกียวโตหรือโอซาก้า!