โปรโมชั่น | Vietjet Promotion with TAT 60 Happy Routes

Vietjet Promotion with TAT 60 Happy Routes

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว จากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ เริ่มที่ 1,225 บาท
 
เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่
 
ตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพไปเชียงใหม่  BKK-CNX  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 
ออกตั๋ว ก่อน 25 กรกฎาคม 2563
เดินทาง ระหว่าง 01 มิถุนายน 2563 - 30 สิงหาคม 2563
ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว
 BOOK NOW! 
 
จองที่พักภายในประเทศที่ร่วมโครงการ คลิก