โปรโมชั่น | ThaiSmile FLASH SALE 9.9

ThaiSmile FLASH SALE 9.9

 ThaiSmile  FLASH SALE 9.9
 
เปิดขายเพียงวันเดียวเท่านั้น บินสบายได้ถึงปีหน้า
บัตรโดยสาร Smile Class เส้นทางภายในประเทศ (ทุกเส้นทางยกเว้นข้ามภาค)
ราคา 890 บาท/ที่นั่ง/เที่ยวบิน ราคารวมทุกอย่างแล้ว
 
 
ช่วงเวลาจอง : 9 กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น! 
ช่วงเวลาเดินทาง : 9 กันยายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
 
• ฟรี! ระบุที่นั่ง 
• ฟรี! น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม
 ฟรี! อาหารและเครื่องดื่ม
 
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน 
อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากช่องทางการออกบัตรโดยสาร

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดปลายทางจาก ThaiSmile
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com