โปรโมชั่น | Thai Airways Japan Traveling Together

Thai Airways Japan Traveling Together

 Thai Airways  JAPAN Traveling Together
 
จอง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
เดินทาง : 14 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
 • Bangkok > Haneda    12,700THB
 • Bangkok > Narita       12,700THB
 • Bangkok > Osaka      12,700THB   Flight TG 672
 • Bangkok > Nagoya    12,700THB   Flight TG 646
 • Bangkok > Fukuoka   11,800THB   Flight TG 648
 • Bangkok > Sapporo   13,000THB   Flight TG 680
Inbound Any TG flight operated by THAI
Maximum Stay 14 days
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ตั๋วสำหรับผู้ใหญ่ และเดินทางอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของสายการบินได้
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 • ราคาที่ปรากฏรวมค่าธรรมเนียมและภาษีสนามบินแล้ว
 • สายการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
พิเศษ!
จองตั๋วเครื่องบินราคาถูกกว่า ผ่าน TraveliGo Application
ลดทุกเที่ยวบิน ทุกที่นั่ง ทุกสายการบิน!
โหลดฟรีเลย! ทั้ง Android และ iOS
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. 02-1871008
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-1031539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com