โปรโมชั่น | ส่วนลดสำหรับผู้จองผ่าน SCB EASY APP

ส่วนลดสำหรับผู้จองผ่าน SCB EASY APP

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการแอป SCB Easy
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตั๋วเครื่องบิน: ใช้รหัสส่วนลดผ่าน EASY MALL บนแอป SCB EASY สำหรับจองเที่ยวบินทั้งในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่มียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทผ่านแอป SCB Easy เท่านั้น
        - จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 200 บาท/สิทธิ์ (ไม่จำกัดสิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
        - กรุณาทำการจองเที่ยวบินล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/flights
ที่พักโรงแรม: ใช้รหัสส่วนลดผ่าน EASY MALL บนแอป SCB EASY สำหรับจองที่พักโรงแรมออนไลน์ รับส่วนลด 20% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท เมื่อชำระค่าโรงแรมหรือที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มียอดชำระตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทผ่านแอป SCB Easy เท่านั้น
        - จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 20% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท/ท่าน/เดือน (จำกัดสิทธิ์จำนวน 10 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
        - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/hotels
รถเช่า: ใช้รหัสส่วนลดผ่าน EASY MALL บนแอป SCB EASY สำหรับจองรถเช่าออนไลน์ รับส่วนลด 13% สูงสุดไม่เกิน 350 บาท สำหรับชำระค่าจองรถเช่าภายในประเทศที่มียอดชำระตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านแอป SCB Easy และต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
        - จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 13%/ท่าน/เดือน (จำกัดสิทธิ์จำนวน 10 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
        - กรุณาทำการจองรถเช่าล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถเช่าที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามบนเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/cars
     • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
     • ในการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องจองผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Mall เลือก TraveliGo และกรอกรหัสส่วนลดที่ได้รับ ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองก่อนทำการชำระเงิน 
     • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้
     • สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
     • การจองและการยกเลิกการจอง เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ TraveliGo  กำหนดไว้
     • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรงที่ ฝ่ายบริการลูกค้า https://th.traveligo.com/contact-us โทร. 02-187-1008 หรือไลน์ @TraveliGo.com
     • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo และธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @Central Westgate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com