โปรโมชั่น | One-way rentals and self-drive, Free! One-way fee

One-way rentals and self-drive, Free! One-way fee

เช่ารถขับเองแบบ One-way ทั่วไทย
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการคืนรถต่างสาขา*
เพียงจองรถเช่าออนไลน์แบบขับเองจาก SiXT
ผ่านเว็บไซต์ TraveliGo และรับรถภายใน 30 กันยายน 2564
จองเลย >> https://th.traveligo.com/cars
 
*เส้นทางที่ให้บริการมีจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com