โปรโมชั่น | OMANAIR STUDENT OFFER

OMANAIR STUDENT OFFER


 OMAN AIR  Student offer

ค่าโดยสารราคาพิเศษจากกรุงเทพฯ
ค่าโดยสารชั้นประหยัดรวมทุกอย่างแล้ว พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 40 กก.
เริ่มต้น 22,135 บาท*


 จองเลย! 

 
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

Economy Class เดินทางจากกรุงเทพฯ
• Cairo        THB 22,135
• Frankfurt  THB 25,090
• London    THB 27,855
• Jeddah    THB 24,080
• Munich    THB 25,955
• Amman   THB 29,835
• Istanbul   THB 24,200
• Milan       THB 26,120
• Paris       THB 24,945
• Zurich     THB 26,905

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• *ค่าโดยสารทั้งหมดรวมค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีแล้ว
• การจองเที่ยวบินทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข
• อัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
• TraveliGo และ Oman Air ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการจองตั๋วนักเรียน : ติดต่อผ่านไลน์ไอดี @TraveliGo.com หรือคลิก https://lin.ee/4JismEY

Tips: ขั้นตอนการดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียน CLICK
1.ลูกค้าติดต่อรับบริการ และรายละเอียดการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศ ได้ที่ไลน์ @TraveliGo.com หรือคลิก https://lin.ee/4JismEY
2.นัดรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศนั้น ๆ
3.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
4.ลูกค้าชำระเงิน 
5.รวบรวมเอกสารและทำการยื่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องไปแสดงตัว หรือสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ ณ สถานทูตนั้น 
6.รับเอกสารหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูต 
7.ส่งหนังสือเดินทางคืนลูกค้า

* กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม หนังสือเดินทางใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 
** บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ  
** บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสธ ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด
*** ข้อมูลเอกสาร และขั้นตอนของแต่ละสถานทูต อาจมีการอัพเดตเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com