โปรโมชั่น | เที่ยวสุดฟิน! รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท ด้วยบัตรเครดิตออมสิน

เที่ยวสุดฟิน! รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท ด้วยบัตรเครดิตออมสิน

 
 เที่ยวสุดฟิน!
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท*
เมื่อจองเที่ยวกับ TraveliGo แล้วชำระเงินออนไลน์
ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
ช่วงเวลาจอง : 1 ก.ค - 30 ก.ย. 2565
ทุกช่วงเวลาเดินทาง
จองผ่าน www.traveligo.com


 จองเลย! 


*โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม
 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GTV1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมรายเดือน ในหมวดท่องเที่ยว ครบทุก 7,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (สูงสุด 500 บาท) หรือครบทุก 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาท)
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน และ 6,000 บาท ตลอดรายการ โดยคำนวณตามรายบัตร


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม
• ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GTV2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน
• เครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
• เครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินมาสเตอร์การ์ด เวิร์ล คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
• จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อเดือน
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ณ วันที่จะทำการตัดคะแนนสะสม ธนาคารจะไม่ทำการเครดิตเงินคืนให้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี


เงื่อนไขทั่วไป
• เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565  ในหมวดท่องเที่ยว
• การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามรอบปฏิทินในเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยัน ในกรณีที่มีความจำเป็น
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน
• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
• ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและการคืนเครดิตเงินคืนจะคำนวณตามรายบัตร
• กรณีบัตรหาย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
• สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB”
• กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้
• ธนาคารไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรง
• กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนหรือการแลกคะแนนสะสม กรุณาติดต่อธนาคารโดยตรง GSB Call Center 1115 , 0 2299 8888


หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com