โปรโมชั่น | เที่ยว บิน ฟินจัง ตังค์อยู่ครบ แค่ใช้ K Point แลกง่ายๆ

เที่ยว บิน ฟินจัง ตังค์อยู่ครบ แค่ใช้ K Point แลกง่ายๆ

 
 เที่ยว บิน ฟินจัง ตังค์อยู่ครบ! 

จองตั๋วเครื่องบินกับ TraveliGo
คุ้ม  |  สะดวก  |  สบาย
คุ้มกว่า
ใช้คะแนน K Point แลกทีเดียวจบ
สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาใช้พ้อยท์แลกไมล์
สบาย ใช้ K Point ได้ง่ายๆบน  K PLUS

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 
Book now!วิธีการใช้คะแนน K Point ก็ง่ายสุดๆ 


 

*หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้คะแนน K Point แลกของรางวัล/แลกเป็นส่วนลดแล้ว หาก TraveliGo ไม่สามารถส่งตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองรถเช่า หรือคูปองสินค้า/บริการได้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนคะแนน K Point หรือเปลี่ยนแปลงรางวัล/ใช้เป็นส่วนลดสินค้า/บริการอื่นได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอเงินคืนได้ที่ TraveliGo โดยตรง
2. เงื่อนไขในการแลกของรางวัล/แลกเป็นส่วนลด เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ TraveliGo กำหนด
3. การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/terms-and-conditions
4. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรง โทร. 02-0015855
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ TraveliGo และธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด