โปรโมชั่น | 10.10 Double Shock!

10.10 Double Shock!

10.10 Double Shock!
 
รับรหัสส่วนลด 10%* สูงสุด 500 บาท
ที่ www.TraveliGo.com
ง่าย ๆ เพียงกรอกรหัสส่วนลดก่อนการชำระเงิน
 
 

รหัสส่วนลด ที่พักโรงแรม

SHOCKH10

www.TraveliGo.com/hotels

รหัสส่วนลด รถเช่า

SHOCKC10

www.TraveliGo.com/cars

 
*เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด
 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รับส่วนลด 10% ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 500 บาท ต่อรายการจอง เมื่อทำการจองที่พักหรือรถเช่าภายในประเทศ และชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.TraveliGo.com เป็นสกุลเงินบาท(การชำระเงิน ณ ที่พักไม่ร่วมรายการ) โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลด (Promotion code) ที่ถูกต้องแล้ว
สามารถใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 ต.ค. 2564
จองขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อ 1 รายการจอง ส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลดที่ถูกต้องแล้ว (  SHOCKH10  สำหรับการจองที่พัก และ   SHOCKC10  สำหรับจองรถเช่า )
ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการจองและชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
กรุณาทำการจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักและรถเช่าที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ www.TraveliGo.com
สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
การจองที่พักและรถเช่าเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo เป็นที่สุด
 
ผู้สนับสนุน
โปรโมชันนี้ดำเนินการโดย Search Engine Optimization Co., Ltd. หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 11/06420, IATA BSP เลขที่ 35308932 ("ผู้สนับสนุน")
การจองที่ตรงตามเงื่อนไข: ส่วนลดจากรหัสส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับที่พักและรถเช่าตามราคาที่ปรากฏของ TraveliGo.com สำหรับการจองทางออนไลน์ผ่าน www.TraveliGo.com
มูลค่าของรหัสส่วนลด: ส่วนลด 10% สูงสุด 500 บาท ต่อ 1 รายการจอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับการใช้รหัสส่วนลด: 3,000 บาท
ระยะเวลาของโปรโมชั่น: 9-11 ตุลาคม 2564
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com