โปรตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปซีแอตเทิล (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ซีแอตเทิล ราคา 567 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปซีแอตเทิล  โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์
 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ซีแอตเทิล BKK-SEA (ตั๋วไปกลับ)  โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 07 ตุลาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน.
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง