ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์ก (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ นิวยอร์ก ราคา 205 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปนิวยอร์ก

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์ก BKK-JFK (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 10 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 10 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง