ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปซานฟรานซิสโก (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ สิ้นสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปซานฟรานซิสโก (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ สิ้นสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ซานฟรานซิสโก ราคา 308 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปซานฟรานซิสโก

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ซานฟรานซิสโก BKK-SFO (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 21 กุมภาพันธ์ 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 08 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง