ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปซานฟรานซิสโก (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ซานฟรานซิสโก ราคา 868 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปซานฟรานซิสโก โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ซานฟรานซิสโก BKK-SFO (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 25 ตุลาคม 2564
  • ออกเดินทางก่อน 30 มิถุนายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
  • แวะเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง ที่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง