ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอสแอนเจลิส (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ลอสแอนเจลิส ราคา 539 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปลอสแอนเจลิส

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอสแอนเจลิส BKK-LAX (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน  แจแปนแอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 31 ตุลาคม 2564 
  • ออกเดินทางระหว่าง 11 กันยายน 2564 - 30 เมษายน 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง