ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอสแอนเจลิส (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินคาเธ่ย แปซิฟิค สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ลอส แองเจลิส ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปลอสแอนเจลิส

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-

    ลอสแอนเจลิส

     BKK-LAX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 
  • ชั้นประหยัด
  • ออกตั๋ว วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2564
  • ออกเดินทาง 1 ธันวาคม - 31 มกราคม 2564 เก็บค่าเดินทางช่วง high season เพิ่ม3,000บาท 18ธันวาคม-09มกราคม
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน