โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแมนเชสเตอร์ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ สิ้นสุด30 กันยายน 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แมนเชสเตอร์ ราคา 297 USD

เงื่อนไข : โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปแมนเชสเคอร์

  • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแมนเชสเตอร์  BKK-MAN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง  14 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง