ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปซูริค (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ซูริค ราคา 533 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากภูเก็ตไปซูริค

  • ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปซูริค BKK-ZRH (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 30 เมษายน 2564 
  • ออกเดินทางระหว่าง 02 เมษายน 2564  - 31 พฤษภาคม 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง