ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปสต็อกโฮล์ม(ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินฟินแอร์ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สต็อกโฮล์ม ราคา 686 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากภูเก็ตไปสต็อกโฮล์ม
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปสต็อกโฮล์ม HKT- ARN (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินฟินแอร์
  • เปลี่ยนวันเดินทางมีค่าธรรมเนียม 2000 บาท ไม่รวมค่าส่วนต่างของราคา (ถ้ามี) ถ้าตกเครื่อง ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้
  • ไม่สามารถรีฟันด์ได้
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 01 พฤศจิกายน 2564  -  30 เมษายน 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง