ตั๋วเครื่องบิน จากกรุงเทพไปโกเธ็นเบิร์ก (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ สิ้นสุด 30 กรกฏาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โกเธ็นเบิร์ก ราคา 1,108 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโกเธ็นเบิร์ก 
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโกเธ็นเบิร์ก  BKK-GOT(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 30 กรกฎาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 06 พฤษภาคม 2564 - 30 ตุลาคม 2564
  • อายุบัตรโดยสาร 1 ปี นับจากวันเดินทาง
  • ไม่สามารถรีฟันด์ได้ 
  • แวะเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อไปยังเมืองโกเธ็นเบิร์ก
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง