ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวส์ อายุตั๋ว 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ บาร์เซโลนา ราคา 305 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา BKK-BCN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวส์
  • อายุตั๋ว 6 เดือน
  • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2564
  • ออกเดินทาง 01 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง