ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ อายุตั๋ว 1 เดือน สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ อายุตั๋ว 1 เดือน สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ บาร์เซโลน่า ราคา 0 USD

 
เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปบาร์เซโลนา BKK-BCN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
  • พำนักอย่างน้อย  5 วัน
  • พำนัก สูงสุด 1 เดือน
  • มีผู้โดยสารเดินทางอย่างน้อย  2 คนขึ้นไป
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินทาง 19 กันยายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

 

ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน