Flight from Bangkok to Oslo (return ticket) with Qatar airways before 31 Jan 22

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ออสโล่ ราคา 531 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปออสโล่

  • ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปออสโล่ BKK-OSL (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 31 มกราคม 2565
  • ออกเดินทางระหว่าง 05 มกราคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน.
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง