ตั๋วเครื่องบิน แอร์จากกรุงเทพไปอัมสเตอร์ดัม (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินดัตช์ แอร์ไลน์ สิ้นสุด 15 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อัมสเตอร์ดัม ราคา 1,113 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอัมสเตอร์ดัม
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอัมสเตอร์ดัม BKK-AMS(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินดัตช์ แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 15 มีนาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 18 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • อายุบัตรโดยสาร 3 เดือน นับจากวันเดินทาง
  • ไม่สามารถรีฟันด์ได้ 
  • บินตรงจากกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ไปยัง อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ราคานี้ยังรวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง