ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปมิลาน (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า 30 กันยายน 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มิลาน ราคา 162 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปมิลาน

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปมิลาน BKK-MIL (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า
  • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 11 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง