ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโรม (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรม ราคา 414 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโรม

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโรม BKK-FCO (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2564
  • ออกเดินทางวันที่ 22 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง