ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแฟรงค์เฟิร์ต (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า สิ้นสุด 31 มกราคม 2564.

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แฟรงค์เฟิร์ต ราคา 159 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปแฟรงค์เฟิร์ต

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแฟรงค์เฟิร์ต BKK-FRA (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า
  • ออกตั๋วก่อน 31 มกราคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 16 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง