ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเฮลซิงกิ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินฟินแอร์ สิ้นสุด 15 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เฮลซิงกิ ราคา 624 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเฮลซิงกิ
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเฮลซิงกิ BKK- HEL (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินฟินแอร์
  • เปลี่ยนวันเดินทางมีค่าธรรมเนียม 6500 บาท ไม่รวมค่าส่วนต่างของราคา (ถ้ามี)
  • ไม่สามารถรีฟันด์ได้
  • ออกตั๋วก่อน 15 มีนาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 02 กุมภาพันธ์ 2564  -  30 มิถุนายน 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง