Flight from Bangkok to Ho Chi Minh City (One way Ticket) with Bamboo Airways before 31 May 23

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โฮจิมินห์ซิตี้ ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโฮจิมินห์ซิตี้ โดยสายการบิน แบมบูแอร์เวย์

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโฮจิมินห์ซิตี้ BKK-SGN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน แบมบูแอร์เวย์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 15 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2566
  • ค่าโดยสารไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน