Flight Bangkok -Abu Dhabi- BKK-AUH (Return Ticket) only 19555 baht until 31 Jan 22

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อาบูดาบี ราคา 592 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพ ไป อาบูดาบี

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ ไป อาบูดาบี  BKK-AUH (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน เอทิฮัต แอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 31 มกราคม 65
  • ออกเดินทางตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564  - 31 กรกฏาคม 2565
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง