ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-อุดรธานี DMK-UTH เริ่มต้น 850 บาท สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุดรธานี ราคา 28 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปอุดรธานี

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-อุดรธานี DMK-UTH (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 15 สิงหาคม 2563
  • ออกเดินทางก่อน 23 กรกฎาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563 
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง