ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุดรธานี (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สิ้นสุด 05 เมษายน 2563

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุดรธานี (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สิ้นสุด 05 เมษายน 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุดรธานี ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอุดรธานี

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุดรธานี  BKK-UTH  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ 
  • ตั๋วนี้ไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
  • ออกตั๋วก่อน 05 เมษายน 2563
  • เดินทางระหว่าง 13 มีนาคม 2563 - 25 มิถุนายน 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน