ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุดรธานี (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สิ้นสุด 05 กุมภาพันธ์ 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุดรธานี ราคา 21 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอุดรธานี

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุดรธานี  BKK-UTH  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ 
  • ตั๋วนี้ไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
  • ออกตั๋วก่อน 05 กุมภาพันธ์ 2564
  • เดินทางระหว่าง 07 มกราคม 2564 - 10 เมษายน 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง