ตั๋วเครื่องบินสายการบินนก แอร์ ดอนเมือง-อุบลราชธานี DMK-BFV เริ่มต้น 750 บาท สิ้นสุด 05 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินสายการบินนก แอร์ ดอนเมือง-อุบลราชธานี DMK-BFV เริ่มต้น 750 บาท สิ้นสุด 05 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุบลราชธานี ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปอุบลราชธานี

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-อุบลราชธานี DMK-UBP (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 05 ธันวาคม 2562
  • ออกเดินระหว่าง 21 พฤศจิกายน 2562 - 30 มีนาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน