ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-อุบลราชธานี DMK-UBP เริ่มต้น 975 บาท สิ้นสุด 20 กรกฏาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุบลราชธานี ราคา 32 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปอุบลราชธานี

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-อุบลราชธานี DMK-UBP (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 20 กรกฏาคม 2563
  • ออกเดินทางก่อน 26 มิถุนายน 2563 - 30 สิงหาคม 2563 
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง