โปรตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์จากกรุงเทพไปอุบลราชธานี (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์ สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2562

โปรตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์จากกรุงเทพไปอุบลราชธานี (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์  สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุบลราชธานี ราคา 42 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    อุบลราชธานี BKK-UBP (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไทยสมายล์
  • ออกตั๋วก่อน  20 ธันวาคม 2562
  • ออกเดินระหว่าง 10 ตุลาคม 2562 - 15 มกราคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง