ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สิ้นสุด 15 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุบลราชธานี ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี  BKK-UBP  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ 
  • ตั๋วนี้ไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
  • ออกตั๋วก่อน 15 มีนาคม 2564
  • เดินทางระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน