ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปตราด (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินบางกอก สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตราด ราคา 123 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปตราด

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ตราด BKK-TDX (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ 
  • ออกตั๋วก่อน 14 พฤศจิกายน 2564
  • เดินทางระหว่าง 08 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง