ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเกาะสมุย (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เกาะสมุย ราคา 186 USD

 

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเกาะสมุย

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเกาะสมุย  BKK-USM  (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • เลื่อนวันเดินทางค่าธรรมเนียม 800 บาท
  • ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2564
  • ออกเดินทาง 2 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง