ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเกาะสมุย (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เกาะสมุย ราคา 67 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเกาะสมุย

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเกาะสมุย  BKK-USM  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 25 กันยายน 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 03 สิงหาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง