ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปหาดใหญ่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว หาดใหญ่ ราคา 39 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปหาดใหญ่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไป
    หาดใหญ่ DMK-HDY (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 15 สิงหาคม 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 23 กรกฎาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง