ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ภูเก็ต DMK-HKT เริ่มต้น 835 บาท สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ภูเก็ต ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปภูเก็ต

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-ภูเก็ต DMK-HKT (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 15 มิถุนายน 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 28 พฤษภาคม 2564 - 20 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน